●●● OBCHODNÉ PODMIENKY ●●●

1. Základné pravidlá nákupu

 • Stránka www.sperkator.sk slúži ako katalóg, v ktorom si môžete prezrieť niektoré z našich doteraz navrhnutých oznámení. V prípade záujmu o výrobu oznámení nás prosím kontaktujte mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete zobraziť, musíte mať povolený JavaScript. .
 • Detaily objednávky dohodneme s každým zákazníkom zvlášť na základe mailovej komunikácie.
 • Všetky objednávky sú považované za záväzné.
 • V prípade porušenia obchodných podmienok, si vyhradzujeme právo objednávku bez udania dôvodu zrušiť a ukončiť spoluprácu s firmou alebo súkromnou osobou, ktorá bude za porušenie zodpovedná.
 • Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto nákupným poriadkom a reklamačným poriadkom.

2. Výber tovaru

 • Kompletný katalóg tovaru nájdete v sekcii Nech sa páči ( v ľavej časti stránky, hore).
 • Ku každému produktu je priradený názov, ktorý je nutné uviesť pri všetkých spôsoboch komunikácie.

3. Spôsob platenia

 • Platbu za tovar je možné uskutočniť iba vopred, a to prevodom/vkladom na účet.
 • Vo výnimočných prípadoch (po dohode) je možné dohodnúť sa na odoslaní zásielky na dobierku - ak máte záujem o tento spôsob platby, prosím kontaktujte nás.

4. Doprava tovaru, ceny za poštovné a balné.

 • Na odosielanie menších zásielok využívame služby pošty, väčšie zásielky zasielame kuriérom.
 • Zásielka je odosielaná doporučene.
 • Za zásielky zasielané poštou zaplatíte poštovné a balné v jednotnej hodnote 2,5 €, za zásielky zasielané kuriérom zaplatíte poštovné a balné v hodnote 5 €.

5. Úhrada objednávky a dodacie podmienky

Bankový prevod

- je spôsob úhrady, kedy je tovar platený pred jeho odoslaním zákazníkovi, vložením alebo poslaním odpovedajúcej čiastky (cena tovaru + poštovné a balné) na náš účet. V prípade, že budete platbu prevádzať iným spôsobom ako cez internet banking, pripočítajte si k celkovej sume objednávky všetky poplatky spojené s vkladom.

Postup:

 • Po prijatí Vašej objednávky bude táto hneď spracovaná, a na Vašu e-mailovú adresu Vám bude doručená informácia o jej potvrdení.
 • Pokiaľ je objednávka v poriadku a je potvrdená, uhraďte prosím uvedenú čiastku do 3 pracovných dní.
 • Pri úhrade bankovým prevodom uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko.
 • Platby v SR preveďte na účet v Tatra banke:  2925838920 / 1100.
 • Platby v ČR preveďte na účet vo FIO banke:  2500210388 / 2010.

Tovar je balený a následne odosielaný ihneď po potvrdení a zaplatení objednávky, alebo v termíne podľa doby dodania uvedenej pri každom výrobku (informácia o potvrdení a odoslaní objednávky je zasielaná na e-mailovú adresu, ktorú Ste uviedli pri zadaní objednávky). Pokiaľ by nebolo možné objednávku odoslať v stanovenom termíne bude zákazník okamžite informovaný prostredníctvom e-mailu alebo na tel. čísle uvedenom v objednávke a bude mu ponúknuté riešenie danej situácie. O termíne odoslania sa môžete informovať aj na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete zobraziť, musíte mať povolený JavaScript. .

6. Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru

 • Zrušenie objednávky je možné v týchto prípadoch:

- tovar nie je momentálne možné vyrobiť,
- jedná sa o falošnú alebo nekompletnú objednávku.

 • Zákazník je vždy informovaný na ním zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo o dôvode zrušenia objednávky a je mu ponúknuté riešenie vzniknutej situácie.
 • Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar Ste povinný vrátiť neporušený.
 • V prípade porušenia obchodných podmienok alebo zneužitia nášho systému si vyhradzujeme právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu a ukončiť spoluprácu s firmou alebo súkromnou osobou, ktorá bude za porušenie/zneužitie zodpovedná.

7. Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.
 • Vyhradzujeme si právo použiť osobné údaje pre pravidelné zasielanie informácií o akciách, ktoré aktuálne prebiehajú. Zákazník môže prejaviť prianie, aby mu tieto informácie neboli zasielané, ktoré bude rešpektované.

8. Reklamačný poriadok

 • Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, a to 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s funkčnosťou tovaru, jeho užívaním a estetickými vlastnosťami.
 • Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu hneď po jeho prevzatí, čím sa rozumie predanie tovaru dopravcom zákazníkovi.
 • Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli predané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky (dodací list, faktúra,…). Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že vracia predávajúcemu chybný tovar, ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zaslané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim.
 • Cestu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí zákazník, cestu opraveného tovaru k zákazníkovi hradí predávajúci.
 • V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených obecne záväznými predpismi, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať o vrátenie kúpnej ceny.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného zaobchádzania s tovarom.
 • Reklamovaný tovar je zákazník povinný zaslať na adresu:

  GABRIELLE DESIGN
 • Ing. Gabriela Kostolná, Mládežnícka 159/3, 935 21, Tlmače-Lipník

Obchodné podmienky platné od 15.10.2011

 
 

Váš nákup

VirtueMart
Váš košík je prázdny